5   23
1   15
6   29
6   16
4   24
0   14
1   47
6   29

Jag blir irriterad när folk tycker att jag tar mycket betalt för samarbeten och fotograferingar


Detta inlägget innehåller annonslänkar

Klänning / Klänning / Klänning / Jacka / Jacka

Något som jag har reagerat på är att bloggarna har blivit väldigt dåliga på att uppdatera sina bloggar, iaf de bloggarna som jag läser. Jag tycker det är skit tråkigt samtidigt som jag kan förstå att dom har mycket att göra. Mitt mål är att uppdatera tre gånger varje dag. Det är inte lätt men det finns inget värre än en blogg som står still.

Jag gör allt helt själv. Fotograferar, redigerar, skapar mina egna kollage, skriver texterna till inlägget, översätter inlägget och länkar. Alla mina inlägg på bloggen är godkända för att få bra träffar på google. Bara det i sig är mycket jobb. Det är också en av anledningarna till varför jag blir irriterad när folk tycker att jag tar mycket betalt för samarbeten och fotograferingar. Det man som måste förstå är att bara för att en bloggare/fotograf tar 10.000 för ett samarbete/fotografering så betyder inte det att personen får in dom pengarna på kontot. När jag fakturerar så försvinner över hälften av pengarna i avgifter som skatt/moms. Faktureringsföretaget tar också ca 5% vilket i slutändan betyder att om jag fakturerar 1500 kronor så får jag ut 600 kronor i lön. Det är väldigt lite pengar om man suttit och jobbat i flera timmar. Jag har satt mina priser efter vad jag tycker att jag är värd, vad jag kan prestera och att jag kan garantera ett bra resultat. Hade varit intressant att höra era åsikter kring ämnet. Hur mycket tar ni betalt för samarbeten/fotograferingar och för er som inte jobbar med detta, känns det mer värt att betala en viss summa när ni vet att mycket kommer gå till avgifter?

Something that I have noticed is that many bloggers have been really bad at updating their blogs. I think it´s so boring but at the same time I can understand that they have a lot to do. My goal is to update three times each day. It is not easy but there is nothing more dead then a blog that never updates. 

I do everything by myself. Photographs, edits, creates my own collages, writes the blog post, translates the post and links. All my posts on the blog are approved to get good hits on google. Only that in itself is a lot of work. It’s also one of the reasons why I get annoyed when people think I take a lot of money for collaborations and photography. You have to understand that just because a blogger/photographer takes 10,000 sek for a collaboration/photo shoot does not mean that the person gets the money on the account. When I invoice over half of the money will go in taxes. The invoice company also takes about 5% which ultimately means that if I charge 1500 sek I get 600 sek in salary. It’s very little money if you’ve been working for several hours. I have set my prices according to what I think I am worth, what I can perform and that I can guarantee a good result. It would be interesting to hear your opinions about the subject. How much do you pay for collaborations/photo shoots and for those who don´t work with this, does it feel worth paying a certain amount when you know that much will go to taxes?