1   12
6   31
1   16
8   24
7   29
1   19
4   31
7   24

Therese Lindgren – Vem bryr sig?

Therese är en otroligt duktig författare. Hon skriver på ett sätt som trollbinder vilket gör det svårt att lägga ifrån sig boken. Hon skriver på ett väldigt personligt sätt samtidigt som hon använder fakta och kunskap. Hon ger ett intryck av att vara intelligent men förklarar på ett sätt så att alla förstår. En väldigt lättläst bok som passar alla er som är nyfikna på veganism eller svensk djurhållning. Man blir påverkad av det hon skriver och jag tror boken kommer få flera att välja bort kött eller gå över helt och hållet till en vegansk livsstil.
/
Therese is an incredibly good author. She writes in a way that enchant the reader which makes it difficult to put the book away. She writes in a very personal way while using facts and knowledge. She gives an impression of being intelligent, but explain in a way that everyone understands. A very easy to read book that suits everyone who is curious about veganism or Swedish animal retention. You get affected by what she writes and I think the book will make more people choose not to eat meat or go all the way to a vegan lifestyle.

Det jag gillade mest

 • Bokomslaget är mycket bättre än det första.
 • Lättläst och lagom långa kapitel.
 • Att för varje såld bok sänker Therese 5 kronor till WWF ♥
 • Det bästa kapitlet enligt mig var ett av de sista där hon fördjupade sig i hela världsbilden och hur allt hänger samman.
 • Att det är samma Therese som vi ser på youtube som vi finner i boken.

Det jag gillade minst

 • Bokens titel Vem bryr sig är för mig ett så dåligt namn till en så viktig bok.

/

What I liked the most

 • The cover of the book is much better then her first book.
 • It´s easy to read and not to long chapters.
 • For every sold book, Therese will donate 5 sek to WWF ♥
 • The best chapter according to me was one of the last where she immersed herself in the whole world image and how everything is connected.
 • It´s the same Therese that we see on youtube that is writing the book.

What I did not like

 • The name Who cares is such a bad title for such an important book.