1   12
6   31
1   16
8   24
7   29
1   19
4   31
7   24

Idag blev jag intervjuad för vår lokala tidning

Ibland ställs man inför val som kan förändra allt. Den stora frågan är om man vågar bryta gamla mönster för att testa något nytt. Hade det inte varit för mina nära och käras stöd så hade jag aldrig vågat detta. Jag är ingen person som vill synas och höras. Jag har många gånger skrivit att jag tycker det är jobbigt att bli igenkänd och frågan många ställer är, varför bloggar du då? Bloggen har alltid varit mitt sätt att uttrycka min kreativa sida. Att kunna förmedla känslor i både bild och text. Det har aldrig handlat om att bli känd eller gå på events.

Idag blev jag intervjuad för vår lokala tidning. I två dagar efter att jag tackat ja ville jag ringa tillbaka och avboka. Detta är något som många drömmer om men jag var livrädd ärligt talat. Största rädslan handlar om hur man ska uppfattas. Det är så lätt att missuppfatta texter och jag vill inte att klimatet här på bloggen ska förändras. Men intervjun gick över förväntan. Dom var så himla gulliga och fick mig att slappna av. Nu i efterhand är jag så himla glad över att jag tackade ja och vågade göra detta. Jag kommer göra ett blogginlägg och länka till reportaget när det kommer så ni kan få läsa.


Sometimes you are faced with choices that can change everything. The big question is if you dare to break old patterns to try something new. Had it not been for my close once and their support, I would never have dared to do this. I´m not a person who wants to be in the center of attention. I have written many times that I think it’s hard to be recognized and the question many ask are, why are you blogging then? The blog has always been my way of expressing my creativity. Being able to put my feelings in both photography and text. It has never been about getting famous or going to events.

Today I was interviewed for our local newspaper. The two days after I said yes, I wanted to call back and cancel everything. This is something that many dream about but I was scared to death. My biggest fear is how people are going to perceive it. It’s so easy to misunderstand texts and I don´t want the climate on my blog to change. But the interview went beyond expectation. They were so cute and made me feel relaxed. Now afterwards, I’m so happy that I said yes and dared to do this. I will make a blog post and link to the report when it comes so you can read.